Rogowiec, ul. św. Barbary 3,
97-400 Bełchatów, skr. poczt. 100