Rogowiec, ul. św. Barbary 3,
97-400 Bełchatów, skr. poczt. 100

O nas

Związek Zawodowy to istotne ogniwo łączące wymagania i potrzeby Pracodawcy z oczekiwaniami i wizją samorealizacji pracownika. Instytucja, jaką jest organizacja związkowa to nie jest z góry narzucona i sztucznie sformułowana bezduszna „maszyna”. Przynajmniej Związek Zawodowy KADRA nie jest takim tworem. Nasz Związek to grupa wrażliwych, zaangażowanych i ambitnych ludzi, którzy nie idą na łatwiznę. Sami urządzamy ten Związek, sami wybieramy do władz Związku osoby, które chcą pracować społecznie i dawać z siebie to, co najlepsze....

Czytaj więcej
Business person

KADROWY NEWSLETTER

„Krążą o mnie plotki wyssane z wielkiego palca czyjejś brudnej nogi.” - Stanisław Ignacy Witkiewicz ...Bądź z nami zawsze na bieżąco... Czytaj nasz KADROWY NEWSLETTER

 Ostatnia aktualizacja: 11-07-2024r. godz. 08:24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

data publikacji: 08-05-2024r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

data publikacji: 05-03-2024r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

   

data publikacji: 04-01-2024r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

data publikacji: 07-11-2023r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

data publikacji: 09-08-2023r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         

 

 

 

Zarząd ZZ KADRA KWB Bełchatów, informuje że w dn. 27.07.2022r. w Bełchatowie podpisano Porozumienie dotyczące kwestii płacowych na 2022r.

Sygnatariuszami Porozumienia są:

PGE GiEK S.A.,

Społeczna Rada Konsultacyjna Wytwarzania,

Społeczna Rada Konsultacyjna Branży Węgla Brunatnego (w KWB Bełchatów: ZZPRC, ZZGWB, MK NSZZ Solidarność, ZZ KADRA, ZZ KONTO).

Uzgodnienia obejmują w szczególności:

- określenie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń,

- wypłatę wraz z wynagrodzeniem za miesiąc lipiec, Pracownikom Oddziałów PGE GiEK S.A. oraz Centrali, jednorazowego świadczenia inflacyjnego, w kwocie 6000 zł brutto na Pracownika, proporcjonalnie do wymiaru etatu,

- wypłatę wraz z wynagrodzeniem za miesiąc październik, Pracownikom Oddziałów PGE GiEK S.A. oraz Centrali, jednorazowego świadczenia inflacyjnego, w kwocie 1000 zł brutto na Pracownika, proporcjonalnie do wymiaru etatu.

 

Świadczeniami objęci będą Pracownicy, za wyjątkiem:

a) Pracowników zatrudnionych na okres próbny,

b) Pracowników będących w okresie wypowiedzenia umowy o pracę,

c) Pracowników przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych,

d) Pracowników ukaranych karą porządkową, która nie uległa zatarciu na dzień wypłaty świadczenia,

e) Pracowników przebywających na urlopie wychowawczym,

f) Pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych.

 

Przedmiotowe Porozumienie jest optymalnym rozwiązaniem, które pozwoli na wyrównanie Pracownikom wzrostu kosztów ponoszonych na bieżące utrzymanie gospodarstw domowych. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w negocjacje i doprowadzili do uzgodnienia korzystnych dla Nas rozwiązań płacowych.

 

data publikacji: 28-07-2022r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         

 

 

data publikacji: 26-07-2022r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         

 

Szanowni Członkowie Związku Zawodowego „KADRA” KWB Bełchatów

 

         Zbliża się II tura wyborów Członka Zarządu PGE GiEK S.A. wybieranego przez Załogę. Jako Zarząd KADRY, postanowiliśmy poprzeć kandydaturę Pana Waldemara Lutkowskiego. Wybór jest nieprzypadkowy, zależy nam
na doświadczeniu, wiedzy związanej z najważniejszymi procesami zachodzącymi
w Spółce i całej branży a mającymi wpływ na Pracowników. Uważamy, że istotne jest aby Nasz reprezentant posiadał społeczną wrażliwość, reprezentował wysoki poziom moralny i umiał dostrzegać zagrożenia dla Załogi i regionów, w których pracujemy i żyjemy.

         Znamy i cenimy dorobek Waldemara Lutkowskiego, ten dorobek to między innymi jego osobisty wkład w to, że w Naszej Kopalni przez szereg lat mogliśmy pochwalić się gwarancjami zatrudnienia, które cały czas obowiązują oraz realnym wzrostem płac. Aktualnie KADRA wraz z szeregiem organizacji związkowych,  jest
w procesie negocjowania Umowy Społecznej przed wydzieleniem wytwórczych aktywów węglowych oraz kopalń węgla brunatnego do NABE. W tym bardzo istotnym procesie Waldemar Lutkowski jest jednym z tych, którzy najmocniej zabiegają o jak najkorzystniejsze warunki pracownicze i osłony socjale dla Nas wszystkich. Tu nie wystarczy hasłowa wiedza, tu nie można być „miękkim” - to są naprawdę bardzo trudne i odpowiedzialne negocjacje, w których dostrzegamy jako KADRA istotną rolę Waldemara Lutkowskiego - rolę lidera, którym niewątpliwie pozostanie również jako reprezentant w Zarządzie Spółki.

         Jesteśmy Związkiem niewielkim lecz zawsze wykazywaliśmy się wysokim poziomem wiedzy, dyscypliny, przywiązania do tradycji górniczych
i odpowiedzialności za losy Kopalni i całej Spółki.

        Jako Zarząd KADRY zwracamy się do Was o wzięcie udziału w II turze wyborów i oddanie głosu na Waldemara Lutkowskiego, będzie to dla wszystkich Pracowników Spółki najlepszy wybór.

 

Z górniczym pozdrowieniem

Zarząd Związku ZZ „KADRA” KWB Bełchatów

 

data publikacji: 14-04-2022r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

data publikacji: 08-04-2022r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

data publikacji: 04-04-2022r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

data publikacji: 17-03-2022r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

data publikacji: 12-03-2022r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

data publikacji: 22-02-2022r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

data publikacji: 31-12-2021r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

data publikacji: 22-12-2021r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

data publikacji: 30-11-2021r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

data publikacji: 29-10-2021r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Szanowni Członkowie ZZ KADRA KWB Bełchatów, w załączeniu ważna Informacja dla Pracowników Centrali Spółki i Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów.

Jako jedna z organizacji związkowych w Kopalni Bełchatów wraz z: MK NSZZ Solidarność KWB Bełchatów, ZZPRC KWB Bełchatów, ZZ GWB KWB Bełchatów, jesteśmy stroną i uczestniczymy w prawdopodobnie najistotniejszym od lat procesie dotyczącym zabezpieczenia interesów pracowniczych w związku z transformacją energetyki opartej na węglu wraz z kopalniami węgla brunatnego.

Prosimy o wspieranie Nas w działaniach, które pozwolą na zabezpieczenie stabilności zatrudnienia i godziwych warunków pracy i płacy dla tysięcy Pracowników.

O kolejnych działaniach oraz postępie w procesie negocjacji Umowy Społecznej będziemy w stosownym czasie informować.

 

data publikacji: 25-08-2021r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

data publikacji: 28-05-2021r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

  

data publikacji: 24-05-2021r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

data publikacji: 20-05-2021r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

data publikacji: 14-04-2021r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

data publikacji: 12-04-2021r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

data publikacji: 29-03-2021r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

data publikacji: 15-03-2021r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

data publikacji: 26-02-2021r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Upadek zielonej energii w Ontario
07.01.2021r. 13:15

 

Babatunde Williams

Przejście na odnawialne źródła energii spowodowało gwałtowny wzrost cen energii, zepchnęło tysiące ludzi w biedę i wywołało populistyczną reakcję.
 
W lutym 2009 roku prowincja Ontario uchwaliła ustawę o zielonej energii (Green Energy Act, GEA). Została ona podpisana tydzień po ustawie Prezydenta Obamy w sprawie ożywienia gospodarczego i reinwestycji w USA, którą poprzedziły trwające kilka miesięcy powolne i żmudne negocjacje. Prowincja miała również wielkie plany rozpoczęcia "zielonego" ożywienia po krachu finansowym - choć na skromniejszą skalę.

Plan był następujący: Zwiększony udział energii wiatrowej i słonecznej w sieci elektrycznej Ontario spowoduje zamknięcie elektrowni węglowych i stworzy 50 000 zielonych miejsc pracy w ciągu pierwszych trzech lat. Ustawodawcy obiecali, że czysta i zrównoważona energia dostarczana ze źródeł odnawialnych zmniejszy również koszty dla biedniejszych obywateli. Zyskało to poparcie ze strony Ontario's Low Income Energy Network - grupy, która prowadzi kampanię na rzecz powszechnego dostępu do taniej energii.

Jednak 1 stycznia 2019 roku Ontario uchyliło GEA na miesiąc przed jego dziesiątą rocznicą. 50 000 gwarantowanych miejsc pracy nigdy się nie zmaterializowało. "Dekolonizacja" energii też nie zadziałała. Jedna trzecia rdzennych mieszkańców Ontario żyje obecnie w ubóstwie energetycznym. Mieszkańcy Ontario z przerażeniem patrzyli, jak ich rachunki za prąd wzrosły ponad dwukrotnie w okresie istnienia GEA. Koszty energii elektrycznej w ich prowincji należą obecnie do najwyższych w Ameryce Północnej.

Urzędnicy ds. energii przytaczają jeden widoczny sukces GEA: zamknięcie elektrowni węglowych w 2014 roku. To może być godne pochwały, ale w rzeczywistości rozporządzenie o wycofywaniu elektrowni węglowych weszło w życie w 2007 r. - dwa lata przed GEA. W latach 2007-2009 emisje gazów cieplarnianych z węgla w Ontario spadły już o 55%.

Wydaje się więc, że, ustawa GEA miała druzgocąco negatywny wpływ. A konieczność likwidacji jej skutków będzie obciążać mieszkańców Ontario - zwłaszcza tych biedniejszych - przez co najmniej dekadę.

Aby zrozumieć, w jaki sposób wdrożenie GEA poszło źle, musimy przyjrzeć się umowom Ontario z jego dostawcami zielonej energii. Obecnie kontrakty Ontario gwarantują dostawcom energii elektrycznej, że "otrzymają zapłatę za każdą kWh energii elektrycznej wytworzonej w ramach projektu energii odnawialnej", niezależnie od tego, czy ta energia elektryczna jest zużywana. Choć może się to wydawać niedorzeczne, w rzeczywistości jest to poprawienie wielu oryginalnych umów, w które zaangażował się rząd Ontario.

Wcześniejsze umowy gwarantowały płatności, które odnosiły się do blisko 100% mocy zainstalowanej dostawcy, a nie wyprodukowanej przez niego energii elektrycznej. Tak więc, gdyby uczestniczący producent dostarczył tylko 33 procent swoich mocy produkcyjnych w danym roku, państwo nadal płaciłoby mu, jakby produkował ze 100 procentową wydajnością.

Było to szczególnie niepokojące zważywszy, że 97 procent kandydatów do programu GEA korzystało z energii wiatru lub słońca. Są to niestałe, okresowe formy wytwarzania energii. W okresie z niewielką ilością wiatru lub słońca, farmy wiatrowe i słoneczne nie są w stanie dostarczyć energii elektrycznej do sieci i potrzebne są wtedy inne rezerwowe źródła energii. W rezultacie dostawcy energii wiatrowej i słonecznej mogą jedynie uzupełniać sieć, ale nie mogą zastąpić stałych, niezawodnych elektrowni, takich jak gazowe lub jądrowe.

Wiele rządów, w tym inne kanadyjskie prowincje, wykorzystało najróżniejsze dotacje, aby zachęcić do korzystania ze źródeł odnawialnych. Ale Ontario zastosowało tę strategię najsilniej. Na przykład Rada na rzecz czystej i niezawodnej energii stwierdziła, że "w 2015 r. farmy wiatrowe w Ontario działały z mniej niż jedną trzecią mocy przez ponad połowę (58%) czasu". Niezależnie od tego mieszkańcy Ontario płacili, tak jakby farmy wiatrowe działały z pełną mocą przez cały rok. Co więcej, kontrakty GEA z Ontario gwarantowały przez 20 lat wygórowane ceny energii odnawialnej - często nawet 40-krotnie wyższe od konwencjonalnej energii.

Audytor generalna Ontario, Bonnie Lysyk, stwierdziła, że do 2015 r. obywatele zapłacili "łącznie 37 miliardów dolarów" powyżej rynkowej stawki za energię. Oczekiwano nawet, że "zapłacą kolejne 133 miliardy dolarów w latach 2015-2032". (Jeden z producentów stali pozwał rząd Ontario do sądu za te wygórowane koszty energii). Dziś ten problem nadal występuje.

W kwietniu 2020 r. wartość rynkowa całej elektryczności wytwarzanej przez wiatr w Ontario wynosiła zaledwie 4,3 miliona USD. Ale Ontario wypłaciło 184,5 miliona dolarów w kontraktach wiatrowych. Ontario zagoniło podatników do długoterminowych kontraktów na energię elektryczną po oszałamiających cenach za energię elektryczną, której dostawcy nawet nie wyprodukowali.

Ponadto popyt na energię elektryczną ze strony podatników spadł w latach 2011-2015 i nadal spada. Mieszkańcy Ontario byli zmuszeni płacić wyższe ceny za nowe moce elektryczne, mimo że ich zużycie spadało.

Pomimo niebotycznych kosztów GEA nadal ma swoich obrońców.

Audytor generalna Ontario w 2015 r. stwierdziła, że: "Zakładany koszt wykorzystania odnawialnych źródeł energii innych niż wodne w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w sektorze elektroenergetycznym był dość wysoki: około 257 mln USD [150 mln GBP] za każdą megatonę zredukowanej emisji". Na tonę zredukowanej emisji dwutlenku węgla, system Ontario kosztował 48 procent więcej niż szwedzki podatek węglowy - najdroższy podatek węglowy na świecie.

Zła polityka doprowadziła do ogromnych strat. Nie było to wynikiem korupcji ani spisku - to była czysta niekompetencja. To meandrująca historia zamieszania i poważnych błędów politycznych, które będą napędzać ubóstwo energetyczne w Ontario przez co najmniej kolejną dekadę.

Ponieważ demokracje na całym Zachodzie reagują na kryzys koronawirusa pospiesznie przygotowanymi pakietami finansowymi na "zielone ożywienie", powinny rozważyć przestrogę płynącą z Ontario.

Katastrofa GEA miała również konsekwencje polityczne. Nic dziwnego, że w wyborach w 2018 roku Partia Liberalna, która była autorem projektu GEA, gdy rządziła, uzyskała najgorsze wyniki wyborcze w swojej 161-letniej historii, spadając z pierwszego na trzecie miejsce - porażka tak straszna, że utraciła status oficjalnej partii. Pogarda dla energii odnawialnej jest obecnie kluczowym wskaźnikiem intencji wyborczych.

Ontario jest teraz rządzone przez populistycznego przywódcę, który od tego czasu przyjął bezwzględne i kosztowne podejście do anulowania kontraktów na energię odnawialną. Ale jest to w zrozumiały sposób, dobrze przyjmowane przez opinię publiczną.

Uparci obrońcy GEA odmawiają uznania jej za złą politykę, mimo najlepszych intencji, dyskredytuje to przyszłe wysiłki na rzecz ograniczenia emisji. Nowe zielone umowy Green New Deals dotyczące odbudowy po pandemii w USA i Europie powinny wyciągnąć wnioski z GEA. Polityka czystej energii za wszelką cenę będzie krótkotrwała i odrzucana, a jej zwolennicy zostaną bezceremonialnie pozbawieni władzy.
 
  

 

data publikacji: 22-01-2021r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

data publikacji: 15-01-2021r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

data publikacji: 11-01-2021r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

data publikacji: 15-12-2020r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

data publikacji: 12-12-2020r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

data publikacji: 02-12-2020r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

data publikacji: 30-11-2020r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

data publikacji: 11-11-2020r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

data publikacji: 07-11-2020r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

data publikacji: 03-11-2020r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

data publikacji: 03-11-2020r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

data publikacji: 28-10-2020r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

data publikacji: 26-10-2020r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

data publikacji: 20-10-2020r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

data publikacji: 13-10-2020r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

data publikacji: 30-09-2020r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

data publikacji: 29-09-2020r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

data publikacji: 22-09-2020r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

studia podyplomowe

 

ZZ KADRA pragnie poinformować, że od nowego 2020/2021 roku akademickiego na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie zostanie uruchomiona kolejna edycja studiów podyplomowych "Górnictwo odkrywkowe". Jak informuje uczelnia, z uwagi na troskę o bezpieczeństwo i zdrowie studentów, zajęcia będą odbywały się w większości zdalne, poprzez platformę e-lerningową AGH.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę Uczelni : www.studiago.agh.edu.pl

 

 

 

data publikacji: 03-07-2020r.

Drodzy KADROWICZE

Informujemy, że w piątek, 10 lipca 2020 r. o godzinie 11.00 przed siedzibą PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na ul. Węglowej 5 w Bełchatowie, rozpocznie się pikieta wszystkich związków zawodowych działających w KWB Bełchatów i Elektrowni Bełchatów. Pikieta ta organizowana jest w obronie miejsc pracy w regionie Bełchatowskim w związku z uzyskaniem koncesji na odkrywkę Złoczew i uruchomieniem tej inwestycji, a także przeciwko idei wydzielenia aktywów węglowych z GK PGE.

Ze względu na obostrzenia sanitarne, obowiązuje nas zachowanie limitu 150 osób biorących udział w pikiecie. Dlatego każdy Związek typuje ograniczoną liczbę członków do udziału w pikiecie. Osoby chętne do wzięcia udziału w akcji proszone są o zgłaszanie się do biura KADRY: tel. 737 44 00 lub kom. 605 566 081, celem wpisania się na listę uczestników. Zapisy trwają do środy, tj. 8 lipca.

Związek KADRA gwarantuje zaopatrzenie w identyfikator i kamizelkę wyróżniające członków pikiety, maseczkę oraz posiłek regeneracyjny po zakończeniu akcji. Związek nie będzie występował do Pracodawcy o oddelegowanie z pracy uczestników na czas pikiety.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

data publikacji: 30-06-2020r.

Zapraszam do lektury kolejnego numeru Kadrowego Newslettera. Newsletter czerwiec 2020

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

data publikacji: 23-06-2020r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

data publikacji: 22-06-2020r.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

data publikacji: 05-06-2020r.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

data publikacji: 01-06-2020r.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

data publikacji: 26-05-2020r.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

data publikacji: 08-05-2020r.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

data publikacji: 30-04-2020r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

data publikacji: 28-04-2020r.

 

Poniżej przedstawiamy stanowisko Prezydium FZZ ws. komunikatu medialnego NSZZ „Solidarność”

dotyczącego Tarczy 3.0 oraz działalności pozostałych central związkowych

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

data publikacji: 23-04-2020r.

 

Zapraszam do lektury kolejnego numeru Kadrowego Newslettera. KADROWY NEWSLETTER nr 8 / kwiecień 2020

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

AKTUALNOŚCI

data publikacji: 14-04-2020r.

W załączeniu przedstawiamy Stanowisko SRK BWB w sprawie wdrożenia procedury przekazywania "Oświadczeń pracownika" - załogom KWB Bełchatów, KWB Turów oraz Spółek nadzorowanych przez PGE GiEK S.A.

Domagamy się natychmiastowego wycofania wdrożonej procedury oraz zarchiwizowania poprzez zniszczenie gromadzonych dotychczas oświadczeń.

 

PISMO PDF

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

data publikacji: 10-04-2020r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

data publikacji: 10-04-2020r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

data publikacji: 29-03-2020r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

data publikacji: 25-03-2020r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

data publikacji: 11-03-2020r.

Informacja dla osób powracających z regionów, gdzie utrzymuje się transmisja koronawirusa. W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych.

Zaleca się aby osoby, które przebywały w regionie, w którym utrzymuje się transmisja koronawirusa SARS-CoV-2 ograniczyły kontakty zawodowe oraz społeczne – rekomenduje się pozostanie w domu, niewykonywanie obowiązków służbowych w miejscu pracy. Pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków zdalnie z domu.

Zaleca się prowadzenie samokontroli przez okres 14 dni (codzienne mierzenie temperatury ciała – rano i wieczorem).

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu.

W przypadku wystąpienia objawów należy zastosować się do postępowania w przypadku podejrzenia koronawirusa.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

data publikacji: 11-03-2020r.

ZGŁOSZENIE SPORU ZBIOROWEGO

 

W dniu 9 marca br. wszystkie organizacje związkowe KWB Bełchatów złożyły Pracodawcy zawiadomienie o uruchomieniu procedury sporu zbiorowego.

 

 

 

Żądaniem jest:

  • Zachowanie, przestrzeganie, stosowanie przez Pracodawcę postanowień autonomicznych źródeł prawa pracy, w szczególności układu zbiorowego pracy oraz innych porozumień, których stroną są organizacje związkowe, poprzez realizację eksploatacji złoża „Złoczew”, gwarantującej zatrudnionym pracownikom stosowanie wobec nich określonych warunków pracy i płacy,
  • Nie podejmowanie działań, mogących w sposób bezpośredni lub pośredni, skutkować uszczupleniem uprawnień pracowników, w szczególności pogorszeniem ich sytuacji prawnej lub faktycznej w zakresie obowiązujących i stosowanych wobec nich warunków pracy i płacy oraz innych warunków zatrudnienia, a zapewnionych na mocy postanowień autonomicznych źródeł prawa pracy obowiązujących u Pracodawcy, wskutek realizacji eksploatacji złoża „Złoczew”.
  • Udzielenie gwarancji od PGE GiEK S.A. oraz PGE S.A., że nie będą podejmowane działania zmierzające, w sposób bezpośredni lub pośredni, uniemożliwiające zachowania, przestrzeganie i stosowanie przez Pracodawcę postanowień autonomicznych źródeł prawa pracy, wskutek realizacji eksploatacji złoża „Złoczew”.

W przypadku nie uwzględnienia przez Pracodawcę wskazanych w zawiadomieniu żądań w terminie do 12.03.2020r. pisma nasze należy traktować jako wszczęcie sporu zbiorowego.

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

data publikacji: 28-02-2020r.