Rogowiec, ul. św. Barbary 3,
97-400 Bełchatów, skr. poczt. 100

O nas

Związek Zawodowy to istotne ogniwo łączące wymagania i potrzeby Pracodawcy z oczekiwaniami i wizją samorealizacji pracownika. Instytucja, jaką jest organizacja związkowa to nie jest z góry narzucona i sztucznie sformułowana bezduszna „maszyna”. Przynajmniej Związek Zawodowy KADRA nie jest takim tworem. Nasz Związek to grupa wrażliwych, zaangażowanych i ambitnych ludzi, którzy nie idą na łatwiznę. Sami urządzamy ten Związek, sami wybieramy do władz Związku osoby, które chcą pracować społecznie i dawać z siebie to, co najlepsze....

Czytaj więcej
Business person

KADROWY NEWSLETTER

„Krążą o mnie plotki wyssane z wielkiego palca czyjejś brudnej nogi.” - Stanisław Ignacy Witkiewicz ...Bądź z nami zawsze na bieżąco... Czytaj nasz KADROWY NEWSLETTER

 

data publikacji: 20-10-2020r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

data publikacji: 13-10-2020r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

data publikacji: 30-09-2020r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

data publikacji: 29-09-2020r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

data publikacji: 22-09-2020r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

studia podyplomowe

 

ZZ KADRA pragnie poinformować, że od nowego 2020/2021 roku akademickiego na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie zostanie uruchomiona kolejna edycja studiów podyplomowych "Górnictwo odkrywkowe". Jak informuje uczelnia, z uwagi na troskę o bezpieczeństwo i zdrowie studentów, zajęcia będą odbywały się w większości zdalne, poprzez platformę e-lerningową AGH.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę Uczelni : www.studiago.agh.edu.pl

 

 

 

data publikacji: 03-07-2020r.

Drodzy KADROWICZE

Informujemy, że w piątek, 10 lipca 2020 r. o godzinie 11.00 przed siedzibą PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na ul. Węglowej 5 w Bełchatowie, rozpocznie się pikieta wszystkich związków zawodowych działających w KWB Bełchatów i Elektrowni Bełchatów. Pikieta ta organizowana jest w obronie miejsc pracy w regionie Bełchatowskim w związku z uzyskaniem koncesji na odkrywkę Złoczew i uruchomieniem tej inwestycji, a także przeciwko idei wydzielenia aktywów węglowych z GK PGE.

Ze względu na obostrzenia sanitarne, obowiązuje nas zachowanie limitu 150 osób biorących udział w pikiecie. Dlatego każdy Związek typuje ograniczoną liczbę członków do udziału w pikiecie. Osoby chętne do wzięcia udziału w akcji proszone są o zgłaszanie się do biura KADRY: tel. 737 44 00 lub kom. 605 566 081, celem wpisania się na listę uczestników. Zapisy trwają do środy, tj. 8 lipca.

Związek KADRA gwarantuje zaopatrzenie w identyfikator i kamizelkę wyróżniające członków pikiety, maseczkę oraz posiłek regeneracyjny po zakończeniu akcji. Związek nie będzie występował do Pracodawcy o oddelegowanie z pracy uczestników na czas pikiety.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

data publikacji: 30-06-2020r.

Zapraszam do lektury kolejnego numeru Kadrowego Newslettera. Newsletter czerwiec 2020

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

data publikacji: 23-06-2020r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

data publikacji: 22-06-2020r.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

data publikacji: 05-06-2020r.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

data publikacji: 01-06-2020r.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

data publikacji: 26-05-2020r.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

data publikacji: 08-05-2020r.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

data publikacji: 30-04-2020r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

data publikacji: 28-04-2020r.

 

Poniżej przedstawiamy stanowisko Prezydium FZZ ws. komunikatu medialnego NSZZ „Solidarność”

dotyczącego Tarczy 3.0 oraz działalności pozostałych central związkowych

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

data publikacji: 23-04-2020r.

 

Zapraszam do lektury kolejnego numeru Kadrowego Newslettera. KADROWY NEWSLETTER nr 8 / kwiecień 2020

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

AKTUALNOŚCI

data publikacji: 14-04-2020r.

W załączeniu przedstawiamy Stanowisko SRK BWB w sprawie wdrożenia procedury przekazywania "Oświadczeń pracownika" - załogom KWB Bełchatów, KWB Turów oraz Spółek nadzorowanych przez PGE GiEK S.A.

Domagamy się natychmiastowego wycofania wdrożonej procedury oraz zarchiwizowania poprzez zniszczenie gromadzonych dotychczas oświadczeń.

 

PISMO PDF

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

data publikacji: 10-04-2020r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

data publikacji: 10-04-2020r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

data publikacji: 29-03-2020r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

data publikacji: 25-03-2020r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

data publikacji: 11-03-2020r.

Informacja dla osób powracających z regionów, gdzie utrzymuje się transmisja koronawirusa. W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych.

Zaleca się aby osoby, które przebywały w regionie, w którym utrzymuje się transmisja koronawirusa SARS-CoV-2 ograniczyły kontakty zawodowe oraz społeczne – rekomenduje się pozostanie w domu, niewykonywanie obowiązków służbowych w miejscu pracy. Pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków zdalnie z domu.

Zaleca się prowadzenie samokontroli przez okres 14 dni (codzienne mierzenie temperatury ciała – rano i wieczorem).

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu.

W przypadku wystąpienia objawów należy zastosować się do postępowania w przypadku podejrzenia koronawirusa.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

data publikacji: 11-03-2020r.

ZGŁOSZENIE SPORU ZBIOROWEGO

 

W dniu 9 marca br. wszystkie organizacje związkowe KWB Bełchatów złożyły Pracodawcy zawiadomienie o uruchomieniu procedury sporu zbiorowego.

 

 

 

Żądaniem jest:

  • Zachowanie, przestrzeganie, stosowanie przez Pracodawcę postanowień autonomicznych źródeł prawa pracy, w szczególności układu zbiorowego pracy oraz innych porozumień, których stroną są organizacje związkowe, poprzez realizację eksploatacji złoża „Złoczew”, gwarantującej zatrudnionym pracownikom stosowanie wobec nich określonych warunków pracy i płacy,
  • Nie podejmowanie działań, mogących w sposób bezpośredni lub pośredni, skutkować uszczupleniem uprawnień pracowników, w szczególności pogorszeniem ich sytuacji prawnej lub faktycznej w zakresie obowiązujących i stosowanych wobec nich warunków pracy i płacy oraz innych warunków zatrudnienia, a zapewnionych na mocy postanowień autonomicznych źródeł prawa pracy obowiązujących u Pracodawcy, wskutek realizacji eksploatacji złoża „Złoczew”.
  • Udzielenie gwarancji od PGE GiEK S.A. oraz PGE S.A., że nie będą podejmowane działania zmierzające, w sposób bezpośredni lub pośredni, uniemożliwiające zachowania, przestrzeganie i stosowanie przez Pracodawcę postanowień autonomicznych źródeł prawa pracy, wskutek realizacji eksploatacji złoża „Złoczew”.

W przypadku nie uwzględnienia przez Pracodawcę wskazanych w zawiadomieniu żądań w terminie do 12.03.2020r. pisma nasze należy traktować jako wszczęcie sporu zbiorowego.

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

data publikacji: 28-02-2020r.